GABBO SENEC

Športové krúžky – loptové hry na základných školách

Prirodzenou schopnosťou malých detí je pohyb, energia, hra, objavovanie a skúmanie svojich možností a predpokladov. Basketbalový oddiel Gabbo Senec preto aktívne spolupracuje pri organizácii a materiálnom zabezpečení športových krúžkov na základných školách na Mlynskej a Tajovskej ulici v Senci. Krúžky vedú pani učitelky so špecializáciou na basketbal. Talentované deti so záujmom hrať basketbal potom prechádzajú do klubu a začínajú trénovať intenzívne základy basketbalu.