GABBO SENEC

Klub

Školský športový klub GAB Senec je nezávislým dobrovoľným záujmovým združením občanov s cieľom ochrany a podpory zdravia a športu detí.

 

Názov a sídlo združenia:

Názov: Školský športový klub GAB Senec

Sídlo: Lichnerova 69, 903 01 Senec