GABBO SENEC

Cieľ

Cieľom združenia je zabezpečovať a podporovať:

  1. Vzdelávacie a športové aktivity pre deti a mládež (vzdelávacie kurzy a výmenné pobyty športového charakteru;
  2. Optimálne podmienky pre talentované deti a mládež v oblasti telesnej výchovy a športu;
  3. Zabezpečovanie športových aktivít nad rámec prostriedkov zo štátneho rozpočtu;
  4. Vytváranie podmienok, vrátane poskytnutia materiálu, zariadenia, techniky, prenájmov a iných služieb pre činnosť športových krúžkov združenia;
  5. Účasť športových družstiev klubu v súťažiach organizovaných príslušnými športovými zväzmi a asociáciami;
  6. Honorovanie práce trénerov a cvičiteľov, ktorí vedú športové záujmové krúžky detí a mládeže;
  7. Školiteľskú činnosť pre trénerov a cvičiteľov pre športovú a záujmovú činnosť detí a mládeže;
  8. Športové podujatia organizované gymnáziom;
  9. Nadväzovanie kontaktov gymnázia s inými športovými klubmi v tuzemsku a v zahraničí.