GABBO SENEC

Kontakt

Kontaktná osoba:  Jozef Hanák

Telefón: 0905 606 628

Mail: jozo.hanak@gmail.com

 
Klubové údaje:

Názov: Školský športový klub GAB Senec (skratka ŠŠK GAB Senec)

Sídlo: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Právna forma: občianske združenie

 

Bankové spojenie:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 189681136/0900

IBAN: SK8309000000000189681136

BIC: GIBASKBX

IČO: 30803322

DIČ: 

WEB: http://gabbosenec.sk/
FB page: https://www.facebook.com/GABBOSENECBasketbal